קרנות פנסיה ותיקות בניהול מיוחד

שם כתובת אינטרנט
נתיב – קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע”מ http://www.amitim.com/
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע”מ http://www.amitim.com/
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע”מ http://www.amitim.com/
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע”מ http://www.amitim.com/
קרן הגמלאות של חברי אגד” בע”מ http://www.amitim.com/
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל, אג’ שיתופי בע”מ http://www.amitim.com/
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע”מ http://www.amitim.com/
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע”מ http://www.amitim.com/

קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות

שם כתובת אינטרנט
קרן פנסיה יסוד עמית http://www.phoenix.co.il/
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע”מ http://www.migdal.co.il/
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע”מ http://www.lpf.org.il/
קרן הפנסיה עתודות http://www.atudot93.co.il/
פסגות פנסיה (ה.ע.ל.) בע”מ http://www.psagot.co.il/
קרן גמלאות של חברי דן בע”מ  
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לאי בע”מ http://www.gemeljazo.org.il/
גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע”מ http://www.gilad-pension.co.il/
עתידית קופת פנסיה בע”מ http://www.harel-ins.co.il/
מגן – קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות תחבורה ושירותים – אגודה שיתופית בע”מ http://www.mgnz.co.il/